TEXOPUR TP210 50ml

2-komp. REPARATIONS-LIM
Svart PU-lim. Härdtid <10 min.
Lämpat för limning av karosseridetaljer i plast såsom spoilers, stötfångare, skärmar, inredningar m.m.
50ml dubbelpatron.

Snabbhärdande svart lim lämpat för plastlimning.

TP210 är ett snabbhärdande 2K kallhärdande PU-lim lämpat som lagnings- och reparationslim. Även för limning av små konstruktioner. Öppettid ca 3,5 min. Härdtid ca 10 min. Slipbart efter ca 30 min. Blir seghårt med viss elasticitet efter härdning och har en svart färg. Temp.område ca -30° upp till +100°C. Spaltfyllnad ca max 4mm. Tixotropt droppfritt lim för limning såväl vågrätt som lodrätt.

TP210 är ett starkt och snabbhärdande lim som vidhäftar med hög hållfasthet på många olika material såsom t.ex. plaster, metaller, aluminium, glasfiberarmerad plast, keramik, trä, gips, cement, sten, marmor m.m.ster.

TP210 är ett lim lämpat mycket för limning och reparation av bilkarosseridetaljer då det är snabbhärdande och går att bearbeta samt överlackera. Lämpat för limning av stötfångare, skärmar, spoilers, lampinsatser, kylare m.m. Också mycket lämpat för reparation av båtar, husbilar etc. tillverkade i sandwichmaterial eller glasfiber. Också lämpat för diverse limning inom industrin i allmänhet när man limmar olika material mot vartannat. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet och temperatur.

TP210 levereras i 50ml edubbelpatroner avsedda för limning med doserpistol.

TDB TexoPur TP210

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.