TEXOPLAST UP713 500g

500g Flaska. Lätt medeltrögt.
Dynamisk viskositet 280-400 mPa.s
Ett mycket mångsidigt lätt spaltfyllande lim för dig som vill limma olika material. Limmar plaster, metall, gummi, trä, läder, textil, frigolit m.m.

Ultimate Performance. Härdar på sekunder.

TEXOPLAST UP713 är ett snabbhärdande Cyanoakrylat-Lim som härdar mellan 4-30 sek. beroende på vilket material som limmas samt beroende på temperatur och på omgivningens miljö. Uppnår 90% av full styrka inom 10 min. och fullt uthärdat på 16 tim. Viskositet 280 mPa.s. Viskositeten är dynamisk och ökar under lagerhållning. Spaltfyllnad max 0,2mm. Limmar med hög hållfasthet.

UP713 är ett allroundlim som effektivt limmar metaller, många plaster, kompositer, elastomerer, gummi, trä, balsa, lackerat, keramik, porslin, sten, läder, textil, frigolit m.m i olika kombinationer mot vartannat.

UP713 är ett allroundlim som är särskilt bra för limning av olika material mot vartannat. Även ett bra lim för limning av plaster. P.g.a. sin konsistens så är UP713 också speciellt lämpat för limning av trä, textilier och andra porösa material då det inte sugs in i materialet lika lätt. Mycket lämpat för limning trä mot trä eller trä mot plast eller metall. Även för limning av frigolit och andra cellplaster mot olika typer av material.

UP713 har en viss fixeringstid innan det nyper fast när du utsätter det för hård press. Svagt spaltfyllande.

UP713 kan vid behov användas tillsammans med aktivator CA778 och CA778S. Vilket är absolut nödvändigt vid limning av trä och andra porösa material som innehåller syre som motverkar optimal härdning.

TexoPlast UP713 levereras i 50g och 500g runda flaskor. Även 500g 4-kantiga flaskor för längre lagerhållning. 25g och 50g ovala flaskor erbjuds på förfrågan i minimivolymer. Vi levererar även dunkar på mellan 2,5kg till 25kg.

TDB TexoPlast UP713
SDB TexoPlast UP713

TexoPlast UP713 tillverkas av LIMUS i Sverige.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.