TEXOPLAST UP710 50g

50g Flaska. Extra tunnflytande.
Dynamisk viskositet 12-32 mPa.s
Extremt snabbhärdande. Endast för material med fina kontaktytor. Särskilt effektivt för svårlimmade plaster och elastomerer. Även för metall.

Ultimate Performance. Härdar på sekunder.

TEXOPLAST UP710 är ett snabbhärdande Cyanoakrylat-Lim som härdar mellan 1-10 sek. beroende på vilket material som limmas samt beroende på temperatur och på omgivningens miljö. Uppnår 90% av full styrka inom 10 min. och fullt uthärdat på 16 tim. Viskositet 12 mPa.s. Viskositeten är dynamisk och ökar under lagerhållning. Spaltfyllnad max ca 0,05mm. Limmar med hög hållfasthet.

UP710 är ett allroundlim som effektivt limmar metaller, många plaster, kompositer, elastomerer, gummi, lackerat m.m i olika kombinationer mot vartannat. Dock måste de detaljer som ska limmas ha släta, täta och fina kontaktytor.

UP710 är ett allroundlim men som är särskilt bra för limning av PVC, EPDM samt svårlimmade plaster och elastomerer mot vartannat. Ett lim också bra för metall.

UP710 har ingen fixeringstid utan det nyper fast omedelbart. Inte spaltfyllande. Penetrerande.

UP710 bör inte användas tillsammans med aktivator CA778 och CA778S, då limmet i sig har extremt snabb härdning.

TexoPlast UP710 levereras i 50g och 500g runda flaskor. Även 500g 4-kantiga flaskor för längre lagerhållning. 25g och 50g ovala flaskor erbjuds på förfrågan i minimivolymer. Vi levererar även dunkar på mellan 2,5kg till 25kg.

TDB TexoPlast UP710
SDB TexoPlast UP710

TexoPlast UP710 tillverkas av LIMUS i Sverige.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.