TEXOPLAST UP710 25 och 50g

Extra tunnflytande lim med en dynamisk viskositet på 12-32 mPa.s
Konsistens likt vatten. Extremt snabbhärdande. För limning av svårlimmade plaster och elastomerer. Även för limning av metall och andra material med fina kontaktytor.
25g ovala flaskor samt 50g runda eller ovala flaskor. Långa limspetsar.

Ultimate Performance. Härdar på sekunder.

TEXOPLAST UP710 är ett snabbhärdande Cyanoakrylat-Lim som härdar mellan 1-10 sek. beroende på vilket material som limmas samt beroende på temperatur och på omgivningens miljö. Uppnår 90% av full styrka inom 10 min. och fullt uthärdat på 16 tim. Viskositet 12 mPa.s. Viskositeten är dynamisk och ökar under lagerhållning. Spaltfyllnad max ca 0,05mm. Limmar med hög hållfasthet.

UP710 är ett allroundlim som effektivt limmar metaller, många plaster, kompositer, elastomerer, gummi, lackerat m.m i olika kombinationer mot vartannat. Dock måste de detaljer som ska limmas ha släta, täta och fina kontaktytor.

UP710 är ett allroundlim men som är särskilt bra för limning av PVC, EPDM samt svårlimmade plaster och elastomerer mot vartannat. Ett lim också bra för metall.

UP710 har ingen fixeringstid utan det nyper fast omedelbart. Inte spaltfyllande. Penetrerande.

UP710 bör inte användas tillsammans med aktivator CA778 och CA778S, då limmet i sig har extremt snabb härdning.

TexoPlast UP710 levereras i 25g ovala flaskor, 50g runda eller ovala flaskor samt 500g runda flaskor eller 4-kantiga flaskor med slät kapsyl för längre lagerhållning. Vi levererar även 2,5kg, 5kg och 25kg dunkar på förfrågan.

TDB TexoPlast UP710
SDB TexoPlast UP710

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.