TEXOPLAST UP707 50g

50g Flaska. Trögflytande.
Dynamisk viskositet 1.500-1.800 mPa.s
Något spaltfyllande. Toppklass. Allround för plaster, metall, gummi, läder, frigolit, keramik m.m. Ett lim även särskilt lämpat för trä och porösa material.

Ultimate Performance. Härdar på sekunder.

TEXOPLAST UP707 är ett snabbhärdande Cyanoakrylat-Lim som härdar mellan 10-60 sek. beroende på vilket material som limmas samt beroende på temperatur och på omgivningens miljö. Uppnår 90% av full styrka inom 10 min. och fullt uthärdat på 16 tim. Viskositet 1.500 mPa.s. Viskositeten är dynamisk och ökar under lagerhållning. Spaltfyllnad max 0,4mm. Limmar med hög hållfasthet.

UP707 är ett allroundlim som effektivt limmar metaller, många plaster, kompositer, elastomerer, gummi, trä, balsa, lackerat, keramik, porslin, sten, läder, textil, frigolit m.m i olika kombinationer mot vartannat.

P.g.a. sin konsistens så är UP707 speciellt lämpat för limning av trä, textilier och andra porösa material då det inte sugs in i materialet. Mycket lämpat för limning trä mot trä eller trä mot plast eller metall. Även för limning av frigolit och andra cellplaster mot olika typer av material.

UP707 har en viss fixeringstid innan det nyper fast när du utsätter det för hård press. Något spaltfyllande p.g.a den lite tjockare konsistensen.

UP707 kan vid behov användas tillsammans med aktivator CA778 och CA778S. Vilket är absolut nödvändigt vid limning av trä och andra porösa material som innehåller syre som motverkar optimal härdning.

TexoPlast UP707 levereras i 50g runda och ovala flaskor samt 500g runda flaskor. Även 500g 4-kantiga flaskor för längre lagerhållning. 25g ovala flaskor erbjuds på förfrågan i minimivolymer. Vi levererar även dunkar på mellan 2,5kg till 25kg.

TDB TexoPlast UP707
SDB TexoPlast UP707

TexoPlast UP707 tillverkas av LIMUS i Sverige.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.