TEXOPLAST M717 50g

Special för limning av metall.
Dynamisk viskositet 1.000-1.300 mPa.s
Något spaltfyllande. Ett lim speciellt ämnat för limning av metall, aluminium och rostfritt. Limmar dock även andra material såsom plast, elastomerer m.m.
50g runda flaskor med kort eller lång limspets. Andra flaskor på förfrågan.

Special för metall. Härdar på sekunder.

TEXOPLAST M717 är ett snabbhärdande Cyanoakrylat-Lim som härdar mellan 10-40 sek. beroende på vilket material som limmas samt beroende på temperatur och på omgivningens miljö. Uppnår 90% av full styrka inom 10 min. och fullt uthärdat på 16 tim. Viskositet 1.000 mPa.s. Viskositeten är dynamisk och ökar under lagerhållning. Spaltfyllnad max 0,20mm. Limmar med hög hållfasthet.

M717 är ett snabblim speciellt framtaget för att limma metall, aluminium och rostfritt. Limmar dock även många plaster, kompositer, elastomerer m.m i olika kombinationer mot vartannat. P.g.a. sin konsistens så fungerar M717 även för limning av trä och porösa material då det inte sugs in i materialet.

M717 har en viss fixeringstid innan det nyper fast när du utsätter det för hård press. Något spaltfyllande p.g.a den lite tjockare konsistensen.

M717 kan vid behov användas tillsammans med aktivator CA778 och CA778S. Vilket är absolut nödvändigt vid limning av stora spalter samt vid limning av trä och andra porösa material som innehåller syre som annars motverkar optimal härdning.

TexoPlast M717 levereras i 50g runda flaskor. Andra storlekar på förpackningar kan erbjudas på förfrågan.

TDB TexoPlast M717
SDB TexoPlast M717

TexoPlast M717 tillverkas av LIMUS i Sverige.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.