TEXOPLAST CA778S

Aktivator/Härdare.
Allround lämpad för alla material. Härdar limmet vid stora spalter och på öppna ytor samt förkortar även härdtiden. Bör användas vid limning av trä, textil och porösa material.
200ml aerosolflaska av vitlackerad aluminium med drivgas.

Härdare till Cyanoakrylat-Lim.

TEXOPLAST CA778S är en aktivator som används för att härda Cyanoakrylater (Snabblim, Superlim) då limmet har svårt att uppnå en optimal härdning genom egen kraft och genom sina egna kriterier.

Cyanoakrylater uppnår optimal härdning när man limmar i en temperatur mellan +20 till +30°C samt vid en luftfuktighet som är högre än 55% samt när det inte finns syre närvarande i materialet eller limfogen. Om man inte kan uppnå någon eller några av dessa kriterier så måste man ta hjälp av denna aktivator för att på så vis hjälpa till att härda limmet.

Aktivatorn används alltså t.ex. för att härda limmet vid limning av stora spalter då limfogen innehåller syre. Likaså används aktivator för att härda limmet vid limning av trä, textil och andra porösa material som också innehåller syre. Aktivatorn används också för att uppnå en förbättrad härdning när temperaturen i lokalen är för låg eller när luftfuktigheten i lokalen är för låg. Aktivatorn påskyndar också härdning av trögflytande lim som normalt sett oftast har en långsammare härdning. Aktivator används också för att härda överskottslim.

TexoPlast CA778S är allround och baserad på heptan, vilket gör att aktivatorn kan användas på alla material. Gör dock alltid egna tester på känsliga plaster/material.

TexoPlast CA778S levereras i 200ml aerosolflaska.

TDB TexoPlast CA778S
SDB TexoPlast CA778S

Kontakta LIMUS TEXO AB på 076-1077117 eller info@limus.se för mer information.