TEXOPLAST BL719 25 el. 50g

Svart extra slagtåligt lim.
Dynamisk viskositet 400-700 cP.
Svagt spaltfyllande. Stresståligt och extra slagtåligt lim. Med viss elasticitet. Höghållfast och temperaturbeständigt. För metall, plast och elastomerer.
25g ovala flaskor samt 50g runda flaskor. Långa limspetsar.

Svart stresståligt lim. Härdar på sekunder.

TEXOPLAST BL719 är ett snabbhärdande Cyanoakrylat-Lim som härdar mellan 5-60 sek. beroende på vilket material som limmas samt beroende på temperatur och på omgivningens miljö. Uppnår 90% av full styrka inom 10 min. och fullt uthärdat på 16 tim. Viskositet 400 cP. Viskositeten är dynamisk och ökar under lagerhållning. Spaltfyllnad ca 0,15mm. BL719 har en viss fixeringstid innan det nyper fast när du utsätter det för hård press. Svagt spaltfyllande. Limmar med hög hållfasthet.

BL719 är ett svart gummibaserat lim. Stresståligt och extra slagtåligt lim. Med viss elasticitet. Limmar med hög hållfasthet och klarar bättre höga temperaturer. Lämpat för limning av metall, plast, kompositer och elastomerer. Limmar även andra typer av material. BL719 kan vid behov användas tillsammans med aktivator CA778 och CA778S. Vilket är absolut nödvändigt vid limning av stora spalter samt vid limning av porösa material som innehåller syre som annars motverkar optimal härdning.

TexoPlast BL719 levereras i 25g ovala flaskor, 50g runda flaskor samt 500g runda flaskor. Även 4-kantig flaska för längre lagerhållning. På förfrågan även 2,5kg och 25kg dunkar.

TDB TexoPlast BL719
SDB TexoPlast BL719

Kontakta LIMUS TEXO AB på 076-1077117 eller info@limus.se för mer information.