TEXOCRYL MMA 6010

2-komp. Akryl 50ml/400ml patron.
Öppettid ca 5-7 min. Primär härdtid ca 9-12 min. Snabbhärdande extra starkt lim. För ALU, metall och plast. Lämpat för limning av karosseridetaljer i plast.

Snabbhärdande starkt lim för många ändamål.

TEXOCRYL MMA 6010 är ett snabbhärdande metylmetakrylat-lim som uppnår mycket hög hållfasthet efter uthärdning. Redan efter ca 30 min. så har limmet uppnått ca 75% av full styrka. MMA 6010 är ett extra starkt lim avsett för fogar som utsätts för stora krafter. Förblir efter härdning segt hårdelastiskt. Limmet vidhäftar bra på ojämna ytor och lämpat för spalter upp till max ca 4mm. MMA 6010 är lämpat för limning av metaller, aluminium, glasfiberarmerad plast och många andra plaster. Ett lim lämpat för limning och reparation av bilkarosseridetaljer då det är snabbhärdande och går att bearbeta samt överlackera. Också mycket lämpat för reparation av båtar, husbilar etc. tillverkade i sandwichmaterial eller glasfiber. Användes också för limning av skyltar inom skyltindustrin samt för diverse limning inom möbelindustrin när man limmar olika material mot vartannat. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet och temperatur. Limmet är gult till färgen.

TexoCryl MMA 6010 finns för leverans i 50ml och 400ml dubbelpatroner avsedda för limning med doserpistol och blandningsrör.

TDB Alpha 6010
SDB är under uppdatering. Kontakta oss för SDB.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.