TEXOCRYL MMA 5050

2-komp. Akryl 25ml dubbelspruta.
Öppettid ca 2-4 min. Primär härdtid ca 5-7 min. För glas, metall och plast. Mycket lämpat för limning av glas/glas. Blir nästan 100% genomskinligt.

Snabbhärdande lim för glas, plast och metall.

TEXOCRYL MMA 5050 är ett snabbhärdande metylmetakrylat-lim som uppnår en hög hållfasthet efter uthärdning. Redan efter ca 15 min. så har limmet uppnått hög styrka. Limmet har 100% torrhalt och krymper inte. Ett lim för såväl tillverkning som reparationer. Förblir efter härdning segt hårdelastiskt. MMA 5050 är mycket lämpat för limning av glas mot glas eller glas mot andra material. Men limmar även med hög hållfasthet metaller, plaster och kompositer. Vid limning av glas mot glas så blir limmet nästan 100% glasklart. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet och temperatur.

TexoCryl MMA 5050 finns för leverans i 25ml dubbelspruta och blandningsrör. Kan även blandas och appliceras för hand.

TDB TexoCryl MMA 5050
SDB är under uppdatering. Kontakta oss för SDB.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.