TEXOCRYL 6010 50ml/400ml

2-komp. AKRYL-LIM
50ml och 400ml dubbelpatron.
Mer än 75% av full styrka efter 30 min.
Snabbhärdande extra starkt lim. För limning av metall, rostfritt, plaster, glasfiber, kompositer, sten, trä m.m.
För karosseri, fordon, husbilar, båtar, inredning, skyltar, byggindustri m.m.

Snabbhärdande och extra höghållfast.

TEXOCRYL 6010 är ett snabbhärdande metylmetakrylat-lim (MMA)som uppnår en mycket hög hållfasthet efter uthärdning på många material. Limmar metall, rostfritt, aluminium, plaster, kompositer, glasfiber, sten, trä m.m. Öppettid ca 5 min. Redan efter ca 30 min. så har limmet uppnått mer än 75% av full styrka. Hårdelastisk fog som kan bearbetas. Limmet har 100% torrhalt och krymper inte. Temperaturområde -55°C upp till +120°C. Spaltfyllnad max ca 4mm. Blandas 1:1. Tixotrop pasta som ej rinner och ej droppar. Kräver normalt sett inte primer. Kemikalieresistent. Levereras i 50 eller 400ml dubbelpatron avsedd för doserpistol och blandningsrör. Kan vid behov även blandas och appliceras för hand ifall man inte vill använda blandningsrör.

TEXOCRYL 6010 är ett extra höghållfast starkt lim avsett för fogar som utsätts för stora krafter. Limmet vidhäftar bra på ojämna ytor. Ett allround lim som kan användas inom många olika verksamheter. Bl.a. mycket lämpat för limning och reparation av bilkarosseri- och fordonsdetaljer. Också mycket lämpat för reparation av och limning av detaljer på båtar, husbilar, husvagnar etc. Användes också för limning av aluminium och rostfritt inom skyltindustrin samt för diverse limning inom möbelindustrin när man limmar olika material mot vartannat. Även för inredningsbranschen. Samt inom bygg och anläggning för limning av olika hårda material. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet och temperatur.

Bruksanvisning: Se till att öppningarna på patronen inte är igentäppta av torkat lim. Placera ett blandningsrör på patronen. Placera sedan patronen i avsedd doseringspistol. Tryck fram lim. Limmet blandas automatiskt i blandningsröret. Se till att det kommer lika mängder lim från bägge rören och att det löper lätt. Se till att limmet blandats ordentligt. Använd helst inte de första grammen lim som kommer ut av säkerhetsskäl. Lägg sedan lim på ena sidan av detaljerna som ska limmas och sammanfoga detaljerna inom öppettiden. Vid behov använd press för att fixera detaljerna till dess att en funktionshållfasthet uppnåtts. OBS! Blandningsröret behöver ej bytas så länge man använder detsamma och kvarvarande lim däri inom öppettiden. Om man inte vill använda blandningsrör så kan man spruta ut lim på ett plant underlag, blanda och applicera för hand. Nackdelen då är att luft riskerar att blandas in i limmet vilket kan försämra limfogen samt att blandningen kanske inte blir lika effektiv.

Utför alltid egna prover före användning för att säkerställa att limmet och dess egenskaper motsvarar dina förväntningar och att du också gör egna prover för att du skall kunna avgöra om limmet är lämpat att användas till just dina avsedda ändamål.

Nedan finner du TDB. Kontakta LIMUS TEXO om du behöver ett SDB (Säkerhetsdatablad).

TDB TexoCryl 6010

Kontakta LIMUS TEXO på 076-1077117 eller info@limus.se för mer information.