TEXOCRYL 5050 25ml

2-komp. AKRYL-LIM.
Öppettid ca 2-4 min. Primär härdtid ca 5-7 min. För glas, metall och plast. Mycket lämpat för limning av glas/glas och blir då 100% genomskinligt.
25ml dubbelspruta.

Snabbhärdande lim för glas, plast och metall.

TEXOCRYL 5050 är ett snabbhärdande metylmetakrylat-lim som uppnår en hög hållfasthet efter uthärdning. Öppettid ca 2-4 min. Redan efter ca 15 min. så har limmet uppnått hög styrka. Limmet har 100% torrhalt och krymper inte. Värmebeständigt. Hårdelastisk fog.

Ett lim för såväl tillverkning som reparationer. Mycket lämpat för limning av glas mot glas eller glas mot andra material. Limmar även med hög hållfasthet metaller, plaster och kompositer. Vid limning av glas mot glas så blir limmet nästan 100% glasklart. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet och temperatur.

TexoCryl 5050 levereras i 25ml dubbelspruta med blandningsrör. Kan även blandas och appliceras för hand.

TDB TexoCryl 5050
SDB TexoCryl 5050

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.