STP74 COSMO HD-100.800

1-komp. STP-Lim. 460g patron.
Enkelpatron. Volym 290ml.
Allround limning/fogning.
Hårdelastiskt ca 74 Shore A.
Kan pulverlackeras +200°C.

High Tack 1-komp. Lim och tätningsmedel. STP Hybridlim.

STP74 Cosmo HD-100.800 är ett flexibelt, mycket allsidigt relativt elastiskt lim och tätningsmedel. Ej märkningspliktigt. Innehåller ej lösningsmedel. Sväller inte och har låg krympning. Förblir permanent hårdelastiskt. Väderresistent med mycket god UV-stabilitet. Fri från isocyanater. Fri från silikon. Kan integreras i många olika processer och kan användas i många olika applikationer och på olika underlag. Hårdelastiskt 74 Shore A med en elastisk töjning upp till 130%. Även lämpat för fogning. Kan jämnas och slätas. Limmet härdar genom påverkan av luftfuktighet eller att man påför en fin vattendimma direkt på limmet. Speciellt viktigt vid limning av stora ytor eller vid limning av material som ej släpper igenom luftfuktighet. Vid användning som tätningsmedel på öppna ytor kan limmet slätas och jämnas väl. Limmet har en hög klibbighet vilket underlättar vid sammanfogning av lodräta ytor.

STP74 Cosmo HD-100.800 uppnår hög styrka genom sin seghårda elasticitet och kan användas för limning och tätning av trä, glas, sten, aluminium, lackerat, metall m.m. i olika applikationer och i olika kombinationer mot vartannat.

STP74 Cosmo HD-100.800 har en öppettid på ca 6 min. och härdar med en hastighet av 4mm/dygn. STP74 klarar också pulverlackering i +200°C vilket gör att man kan limma detaljerna först och lackera efteråt.

STP74 Cosmo HD-100.800 finns för leverans i 460g enkelpatroner (290ml) enkelpatroner.

TDB STP74 Cosmo HD-100.800
TDB Cosmo HD-100.800 Engelsk
SDB Cosmo HD-100.800 Engelsk

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.