STP55 COSMO HD-100.400

1-komp. STP-LIM
Elastiskt. Töjbart till 350%.
Även för livsmedelsindustrin.
Även för limning av speglar.
Limning, tätning och fogning.
470g enkelpatron.

Multi Lim och tätningsmedel. MS Hybridlim.

STP55 Cosmo HD-100.400 är ett flexibelt, mycket elastiskt lim och tätningsmedel. Ej märkningspliktigt. Öppettid ca 12 min. Härdar med en hastighet av 4mm/dygn. Elastisk fog ca 55 shore A. Förblir permanent elastiskt utan att utmattas. Kompenserar expansion av olika material. Brottgräns, brister vid 350%. Fritt från isocyanater. Fritt från silikon. Innehåller ej lösningsmedel. Sväller inte och har låg krympning. Väderresistent med mycket god UV-stabilitet. Klarar pulverlackering i +180°C. Vit färg.

STP55 uppnår hög styrka genom sin elasticitet och kan användas för limning och tätning av trä, glas, sten, aluminium, lackerat, metall m.m. i olika applikationer och i olika kombinationer mot vartannat. Kan användas för limning av speglar. Kompatibel med spegels baksidor enligt DIN EN 1036.

STP55 kan även användas för limning, fogning och tätning av golv, väggar och inredningar inom livsmedelsindustrin och i lokaler där livsmedel hanteras, beredes och förvaras. Certifikat och godkännande för detta ändamål finns och översändes på begäran.

STP55 kan integreras i många olika processer och kan användas i många olika applikationer och på olika underlag. Även lämpat för fogning. Vid användning som tätningsmedel på öppna ytor kan limmet slätas och jämnas väl. Härdar genom påverkan av luftfuktighet eller att man påför en fin vattendimma direkt på limmet. Speciellt viktigt vid limning av stora ytor eller vid limning av material som ej släpper igenom luftfuktighet.

STP55 Cosmo HD-100.400 finns för leverans i 470g enkelpatroner (310ml) enkelpatroner.

TDB STP55 Cosmo HD-100.400
TDB Cosmo HD-100.400 Engelsk
TDB Limning av speglar Engelsk
SDB Cosmo HD-100.400

STP55 Cosmo HD-100.400 tillverkas i Tyskland av Weiss Chemie+Technik.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.