STP55 COSMO HD-100.400

1-komp. 310ml (470g) patron.
Limning, tätning och fogning.
Även för livsmedelsindustrin.
Även för limning av speglar.
Elastiskt. Töjbart till 350%.

Multi Lim och tätningsmedel. MS Hybridlim.

STP55 Cosmo HD-100.400 är ett flexibelt, mycket elastiskt lim och tätningsmedel. Ej märkningspliktigt. Innehåller ej lösningsmedel. Sväller inte och har låg krympning. Förblir permanent elastiskt med hög brottgräns. Brister först vid 350%. Kompenserar expansion av olika material. Väderresistent med mycket god UV-stabilitet. Fri från isocyanater. Fri från silikon. Kan integreras i många olika processer och kan användas i många olika applikationer och på olika underlag. Även lämpat för fogning. Kan jämnas och slätas. Limmet härdar genom påverkan av luftfuktighet eller att man påför en fin vattendimma direkt på limmet. Speciellt viktigt vid limning av stora ytor eller vid limning av material som ej släpper igenom luftfuktighet. Vid användning som tätningsmedel på öppna ytor kan limmet slätas och jämnas väl.

STP55 Cosmo HD-100.400 uppnår hög styrka genom sin elasticitet och kan användas för limning och tätning av trä, glas, sten, aluminium, lackerat, metall m.m. i olika applikationer och i olika kombinationer mot vartannat. Kan användas för limning av speglar. Kompatibel med spegels baksidor enligt DIN EN 1036.

STP55 Cosmo HD-100.400 kan användas för limning, fogning och tätning av golv, väggar och inredningar inom livsmedelsindustrin och i lokaler där livsmedel hanteras, beredes och förvaras. Certifikat och godkännande för detta ändamål finns och översändes på begäran.

STP55 Cosmo HD-100.400 har en öppettid på ca 12 min. och härdar med en hastighet av 4mm/dygn. STP55 klarar också pulverlackering i +180°C vilket gör att man kan limma detaljerna först och lackera efteråt.

STP55 Cosmo HD-100.400 finns för leverans i 470g enkelpatroner (310ml) enkelpatroner.

TDB STP55 Cosmo HD-100.400
TDB Cosmo HD-100.400 Engelsk
TDB Limning av speglar Engelsk
SDB Cosmo HD-100.400 Engelsk

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.