PRISLISTA UNDERHÅLL

Industri-Prislista Nr 1.

Vi ber dig vänligen att kontakta LIMUS på tel. 0382-14020 eller mail till info@limus.se för information ang. aktuella priser. Vi har inte längre möjlighet att lägga ut våra prislistor på denna hemsida då vi alltför ofta får justera våra priser som en direkt följd av Corona-situationen. Vi mailar gärna över en dagsaktuell prislista till våra kunder och intressenter om du kontaktar oss. Är du, eller vill du bli återförsäljare, så bifogar vi även vår rabatt-lista för återförsäljare.

Situationen med Corona har fått många konsekvenser och vissa börjar bli märkbara först nu. För vår del så har bristen på råvaror, material och förnödenheter bl.a. lett till anmärkningsvärt höga kostnadsökningar. Våra leverantörer och samarbetspartners har höjt sin försäljningspriser med ibland ända upp till 40% jämfört med tiden före Corona. Dessutom använder alla idag rörliga priser p.g.a. osäkerheten och dessa priser kan därför förändras från dag till annan. En annan konsekvens är att flera företag förändrat sina villkor och t.ex. infört MOQ (minimum order quantity), minimikvantiteter. Prishöjningar och MOQ är ibland en följd av att man idag ibland tvingas byta leverantörer p.g.a. bristen på varor. Detta gör att vissa företag tar chansen att på det viset tjäna mer pengar. Utöver detta så har leveranstiderna blivit betydligt längre än normalt. Det som förr tog 7-10 dagar att anskaffa, kan idag ta allt mellan 1-3 månader. Ibland ännu längre. Kostnaderna för transporter har också stigit som en direkt följd av Corona och Brexit, men också p.g.a. ständigt höjda drivmedelspriser och dessutom p.g.a. vägskatter samt miljöavgifter som tillkommer på transporter i flera olika länder. Vi ser inte heller att situationen kommer att bli bättre under kommande 6-8 månaders period. /LIMUS