Limus Extra Eco s.k. ”Bomb”

2,9kg (ca 2,9L) s.k ”Bomb” för spene.
Löser extra stark och svårt vidhäftande smuts såsom olja, metallsmuts, grafit, kimrök, kåda, vissa färgrester m.m.

För dig som kraftigt smutsar ner dina händer.

LIMUS EXTRA ECO Nr 3 löser effektivt starkt vidhäftande smuts från olja, kimrök, stark sot, grafit, kåda, tjära, vissa lim- och färgrester samt annan svårt vidhäftande smuts. Lämpad för verkstäder, industri och serviceföretag som i sin verksamhet jobbar med svår smuts och där personalen kraftigt smutsar ner sina händer. Grön till färgen och trögflytande konsistens. Innehåller inga lösningsmedel och inga silikoner. Trots sin effektivitet så är den ändå hudskonsam och innehåller noga utvalda tensider med ett pH-värde som är anpassat för huden. Dermatologiskt testad. Miljövänlig då den innehåller finmalda olivkärnor för att förstärka den rengörande effekten utan att de skadar vare sig huden eller miljön. Dessa är nedbrytbara i naturen och orsakar normalt sett inte stopp i avlopp. LIMUS EXTRA ECO är klassificerad enbart som kosmetika och för kosmetikaprodukter så krävs inga säkerhetsdatablad (SDB) enligt gällande lagstiftningar.

LIMUS EXTRA ECO Nr 3 finns för leverans i 2 Lit. plastbag s.k. Collapsible bottle, 2,9kg (ca 2,9 Lit.) s.k. ”Bomber”, 1,5kg (ca 1,5 Lit.) och 3kg (ca 3 Lit.) burkar samt 10 Liters dunk. Pumpar, spenor och vägghållare finns som tillbehör och köpes separat.

TDB Limus Extra Eco

ETIKETTER:
OBS! Den etikett som du ser på bilden kan skilja sig något i utseendet från den etikett som sitter på produkten vid leverans. Vi uppdaterar ibland utseendet på våra etiketter av olika anledningar.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.