Dispenser ”P”

För 1 och 2 Lit. bag s.k. Collapsible bottle.

En manuell väggdispenser avsedd för handrengöring i 1 och 2 Liters bagar s.k. Collapsible bottles. Tryck på stålgrepen nedtill så matas handrengöring fram.