Dispenser Neptun A

För 1 Lit. bag s.k. Neptun bottle. Touchless.

En tocuhless väggdispenser avsedd för handrengöring i 1 Liters bag s.k. Neptun bottles.