COSMOFEN PLUS SL-660.110

1-komp. PVC-lim. 200g tub.
Baserat på lösningsmedel.
Funktionshållfast inom några minuter.
Transparent lim avsett för snabb limning av hård PVC.

För limning av hård PVC. Transparent.

COSMOFEN PLUS SL-660.110 är ett 1-komp. lösningsmedelsbaserat lim avsett för snabb konstruktionslimning utav hård PVC. Härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. Lägg lim på ena sidan av de detaljer som ska limmas. Sammanfoga inom ca 30 sek. Fixera detaljerna i ca 2-4 minuter. Låt härda i minst 16 timmar innan detaljerna tas i bruk. PVC:n mjukgörs av lösningsmedlet och detaljerna ”svetsas” samman. När lösningsmedlet avdunstat så återgår plasten till hård PVC igen. CosmoFen PLUS användes inom bl.a. fönsterindustri, sanitet, pooltillverkning, rörkonstruktion m.m. för limning av hård PVC. Har mycket god stabilitet och utmärker sig för god temperaturbelastning. Har även ett utomordentligt gott UV-motstånd. Limmet blir nästintill helt osynligt efter härdning. CosmoFen PLUS limmar även andra termoplaster och i vissa fall även PVC mot andra material. Kan även provas vid limning av silikongummi. Gör alltid egna tester.

Levereras som standard i 200ml tuber.

TDB CosmoFen Plus SL-660.110
TDB CosmoFen Plus SL-660.110 Engelsk
SDB CosmoFen Plus SL-660.110 Engelsk

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.