COSMOFEN 874 PU-200.140

2-komp. PUR-Lim. 900g patron.
Segelastiskt lim med viss elasticitet.
Limning av sandwich eller stora ytor samt för limning av glas inom fönster- och möbelindustrin. Fogfyllande.

Lämpat för glas mot metall, plast eller trä.

COSMOFEN 874 PU-200.140 är ett tixotropt, snabbhärdande lim som uppnår hög hållfasthet redan efter mindre än 30 min. och uppnår 75% av full styrka efter 3 tim. Limmet är fritt från lösningsmedel och luktfritt. Sväller under härdning. Ett elastisk lim lämpat för limning där viss elasticitet är ett önskemål. Lämpat bl.a. för limning av glas inom möbel-, fönster- och dörrindustrin, speciellt då man vill limma färgat glas mot trä, mot metall eller mot plaster. Också lämpat för ytlimning av laminat, träfiberplattor, gipsplattor, träkonstruktioner, plastinredningar till fordon m.m. där man önskar en elastisk fog med snabb och säker uthärdning. Även sandwichlimning. Också för limning av fönster och dörrar i trämaterial samt för fyllning av hålrum för efterföljande skruvning. Men också ett allroundlim lämpat för limning av olika material inom olika segment. 874 är universellt och har en god vidhäftning på aluminium, HPL, trä, olika byggmaterial, glasfiberarmerad plast, andra plaster, sten och mycket mera. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet. Därmed också ett säkrare lim vid limning av större ytor.

CosmoFen 874 PU-200.140 levereras i 900g (2x310ml) dubbelpatroner avsedda för limning med anpassad doserpistol och mixerrör.

TDB CosmoFen 874 PU-200.140
TDB CosmoFen 874 PU-200.140 Engelsk
SDB CosmoFen 874 PU-201.140 Komp. Bas Engelsk
SDB CosmoFen 874 PU-201.140 Komp. Härdare Engelsk

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.