COSMOFEN 874 PU-200.140

2-komp. PUR-LIM.
Öppettid 5 min. Hårdhet 55 Shore D.
Elastiskt lim. Limning bl.a. av sandwich, stora ytor samt för limning av glas inom fönster- och möbelindustrin.
900g dubbelpatron.

Lämpat för glas mot metall, plast eller trä.

COSMOFEN 874 PU-200.140 är ett tixotropt, snabbhärdande lim som uppnår hög hållfasthet redan efter mindre än 30 min. och uppnår 75% av full styrka efter 3 tim. Öppettid ca 5 min. Limmet är fritt från lösningsmedel och luktfritt. Sväller under härdning. Blir segelastiskt ca 55 shore D efter härdning. Beige färg.

874 är ett elastisk lim lämpat för limning där viss elasticitet är ett önskemål. Lämpat bl.a. för limning av glas inom möbel-, fönster- och dörrindustrin, speciellt då man vill limma färgat glas mot trä, mot metall eller mot plaster. Används vid limning av fönster- och dörrkonstruktioner och för limning av glasrutor vid tillverkning av inbrottssäkra fönster- och dörrelement (RC 2, RC 3).

874 är också lämpat för ytlimning av laminat, träfiberplattor, gipsplattor, träkonstruktioner, plastinredningar till fordon m.m. där man önskar en snabb och säker uthärdning samt en elastisk fog. Även för sandwichlimning. Också för limning av fönster och dörrar i trämaterial samt för fyllning av hålrum för efterföljande skruvning.

874 är också ett allroundlim lämpat för limning av olika material inom olika segment. Limmet är universellt och har en god vidhäftning på aluminium, HPL, trä, olika byggmaterial, glasfiberarmerad plast, andra plaster, sten och mycket mera. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet. Därmed också ett säkrare lim vid limning av större ytor.

CosmoFen 874 PU-200.140 levereras i 900g (2x310ml) dubbelpatroner avsedda för doserpistol och blandningsrör.

TDB CosmoFen 874 PU-200.140
TDB CosmoFen 874 PU-200.140 Engelsk
SDB CosmoFen 874 PU-201.140 Komp. A Bas
SDB CosmoFen 874 PU-205.140 Komp. B Härdare

CosmoFen 874 tillverkas i Tyskland av Weiss Chemie+Technik.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.