STP63 COSMO HD-200.101

2-komp. STP-Lim. 290g patron.
195ml UTAH Coaxialpatron.
2 komp. i en enkelpatron.
Limning, tätning och fogning.
Säker härdning i alla applikationer.

Multi Allround 2-komp. Lim och tätningsmedel. STP Hybridlim.

STP63 Cosmo HD-200.101 är ett flexibelt, mycket allsidigt elastiskt lim och tätningsmedel. Pålitlig homogen genomhärdning i alla applikationer. Väderresistent med mycket god UV-stabilitet. Fri från isocyanater. Fri från silikon. Fritt från lösningsmedel. Kan användas i många olika applikationer och på olika underlag. Hårdelastiskt 63 Shore A med en elastisk töjning upp till 250%. Limmet härdar genom att man blandar 2 komponenter vilket ger en 100% säker uthärdning i alla limningar, vilket bl.a. är en stor fördel vid limning av stora ytor. Limmet är även mycket lämpat för fogning. Kan slätas och jämnas väl. Limmet sväller inte och har låg krympning. De bägge komponenterna ligger i en enkelpatron vilket gör att man heller inte behöver någon särskild limpistol utan man kan använda en sedvanlig s.k. ”silikonspruta” avsedda för 310ml patroner. Man sätter ett blandningsrör på patronen och limmet blandas automatiskt i blandningsröret och kommer ut färdigblandat ur patronen och är klart direkt att läggas på detaljerna som ska limmas.

STP63 Cosmo HD-200.101 uppnår hög styrka genom sin seghårda elasticitet och kan användas för limning och tätning av trä, glas, aluminium, lackerat, metall m.m. i olika applikationer och i olika kombinationer mot vartannat.

STP63 Cosmo HD-200.101 innehåller inga lösningsmedel och påverkas inte heller av fukt utan STP63 härdar genom att man blandar 2 komponenter. Detta är ett säkrare härdsystem som samtidigt bidrar till en snabbare härdning. STP63 har en primär härdtid på 3,5 timma vilket gör att man sparar tid jämfört med jämförbara 1-komp. lim och tätningsmedel. STP63 klarar också pulverlackering i +200°C vilket gör att man kan limma detaljerna först och lackera efteråt.

STP63 Cosmo HD-200.101 finns för leverans i 290g enkelpatroner s.k. UTAH Coaxialpatroner avsedda för limning med blandningsrör.

TDB STP63 Cosmo HD-200.101
TDB Cosmo HD-200.101 Engelsk
SDB Cosmo HD-200.101 Komp. A Engelsk
SDB Cosmo HD-200.101 Komp. B Engelsk

Not.:
”Vissa 1-komp. lim och tätningsmedel har ett härdsystem som gör att de härdar genom luftfuktigheten eller att av man tillför fukt. Stänger man ute fuktigheten så uppstår ingen härdning. En del 1-komp. är lösningsmedelsbaserade som härdar genom att ett lösningsmedel avgår från limmet. Det fungerar inte vid limning av icke porösa material som hindrar lösningsmedlet att avdunsta. I dessa bägge fall blir härdtiden också ganska lång. Fukthärdande har också en tendens att svälla och de med lösningsmedel brukar krympa.”

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.