BIO26 COSMO PU-100.900

1-komp. PUR-Lim. 310ml patron.
ECO. Det miljövänligare alternativet.
Innehåller 26% biobaserat material.
Idealiskt fogfyllande lim för universell användning såväl ute som inne.

ECO-produkt. Miljövänligare alternativ.

BIO26 COSMO PU-100.900 innehåller 26% biobaserat material vilket gör den till ett miljövänligare alternativ utan att ge avkall på hållfasthet, livslängd och funktion. Limmet är på PU-bas och härdar genom påverkan av luftfuktighet och sväller under härdningen. Fogfyllande upp till 5mm fogar. Funktionshållfast på ca 15 min. och härdar sedan med ca 2mm/dygn. Fogen blir medelhård. Fritt från lösningsmedel och luktfritt. Uppnår D4-kvalite vid limning trä/trä och har en utmärkt väder- och temperaturbeständighet. BIO26 kan användas för att limma det mesta såsom trä, träfiberplattor, laminat, byggmaterial, isoleringsmaterial, keramik, metaller, aluminium, sten och många olika plaster. BIO26 är universellt användbart och idealiskt bl.a. för att limma inredningar, möbler, fönster, trappor, skyltar, stenpartier och många andra konstruktioner. Limmet härdar genom luftfuktighet eller på så vis att man tillför fukt genom att duscha en fin vattendimma direkt på limmet precis före sammanfogning. Detta är speciellt viktigt vid limning av helt diffusionstäta material såsom metall och plast som inte släpper igenom tillräckligt med luftfuktighet. Särskilt viktigt är detta vid limning av stora ytor där fukt har svårt att tränga in i centrum. BIO26 är ett ypperligt trälim.

BIO26 Cosmo PU-100.900 levereras i 310ml (440g) enkelpatroner.

TDB BIO26 Cosmo PU-100.900
TDB Cosmo PU-100.900 Engelsk
SDB Cosmo PU-100.900 Engelsk

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.